НАЧИН НА УПОТРЕБА


КАК РАБОТИ


КЪДЕ ДА НАМЕРЯ


НАШИ ПАРТНЬОРИ


Представител за България

МАКАВЕ ЕООД

1517 София, Сухата река,
бл. 24, вх. Б, ап. 42 0878 70 20 23
URL: www.makave.eu,
e-mail: metev.ivan@gmail.com

САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

ЗАЛЕПВА СЕ  ВЪРХУ ДРЕХАТА В ОБЛАСТТА НА ГЪРДИТЕ

Osmoforce Easy

НОС – функция


Когато човек вдишва по-голямата част от въздуха преминава през средния носов ход, а при издишване въздухът преминава през горния носов ход и покрай средната носова раковина. Средно човек вдишва около 15 – 20 пъти в минута, като при всяко вдишване през носната кухина преминава около 500 см3 въздух.

Носната кухина има следните физиологични функции:

  • Затопляне на вдишвания въздух– благодарение на количеството кръв, което изпълва пещеристите тела на носната лигавица.
  • Овлажняване на вдишвания въздух– чрез изпаряване на секрета покриващ слузните жлези на лигавицата.
  • Обезпрашаване на вдишвания въздух– извършва се от гъстите косми разположени в ноздрите.
  • Обеззаразяване на вдишвания въздух– извършва се от покритата със слуз носна лигавица, имаща бактерицидни свойства.

Релефът на лигавицата на носната кухина е нагънат, което има важно значение за затопляне, овлажняване и пречистване на вдишания въздух.

НОС – функция  – обоняние

Човешкото обоняние, което е по-слабо развито в сравнение с някои животни, е свързано както с определяне качеството и вкуса на храната, така и с определяне качеството на вдишания въздух. Това се постига благодарение на нервни клетки (периферни рецептори на обонянието), разположени в обонятелната област на носната кухина. При хранене летливите вещества с издишването идват в допир с обонятелния рецептор през хоаните. По този начин се определя качеството и вкуса на храната.

Външният нос (на латинскиnasus externus) свързва дихателните пътища с околната среда. Той се намира в средата на лицето, разположен между очите и над устата. Отличава се с наличието на чифни носни отвори, които отвеждат преминаващия въздух назад в двете половини на носната кухина. При човека е добре оформен и има форма на своеобразна тристенна пирамида. Макар, че съществуват известни индивидуални колебания при отделните индивини носът се състои се от:

  • Основа(на латинскиbasis nasi), насочена надолу.
  • Корен(на латинскиradix nasi) – разположен върху двете очници.
  • Връх(на латинскиapex nasi) – най-изпъкналата част на носа.
  • Гръб(на латинскиdorsum nasi) – свързващ корена и върха на носа.

Носни отвори (ноздри)

Ноздрите (на латинскиnares, ед.ч. на латинскиnaris) от медиалната страна имат за твърда основа края на носната преграда, а странично – основните части на левите и десни странични носни хрущяли. Отвън са покрити с кожа и формират кожните гънки, които обграждат носните отвори. При различните видове животни ноздрите са с различна форма. Ето защо кожните гънки са разположени в различни посоки – латерално и медиално (ala naris lateralis et medialis) или дорзално и вентрално (ala naris dorsalis et ventralis). Двата носни отвора са разделени един от друг чрез различно широка преграда (septum narum), която пък е продължение на носната разделна преграда. Между отворите и горната устна при някои видове животни се намира носното огледало. Отделно при едни видове е само носно (planum nasale), при други е носно-устно (planum naso-labiale), а при трети е рилно поле (planum rostrale). Разширяването и стесняването на носните отвори се извършва от действието на лицевите мускули, мускулите на горната устна и главно от контракциите на специалните носни мускули – mm. nasales. Носните отвори водят в предверието на носната кухина.

НОС – функция – носна кухина

Носната кухина (на латинскиcavum nasi) е разделена от носна преграда (на латинскиseptum nasi) на две половини – лява и дясна камера, които макар и симетрични в повечето случаи не са съвършено еднакви. Всяка от половините има по два отвора: преден – ноздра и заден – хоана (на старогръцкиχοάνη – фуния), посредством която комуникира с кухината на глътката, и четири стени – външна, вътрешна, горна и долна. Носната кухина е разположена изцяло в лицевия череп, дорзално на устната кухина. На преградата се различават костна (на латинскиpars ossea, задната част), хрущялна (на латинскиpars cartilaginea, предната част) и фиброзна част (на латинскиpars membranacea). Носната преграда започва назад от перпендикулярната плоча на решетъчната кост и се насочва напред, като се залавя дорзално за вътрешната повърхност на покрива на носната кост. Вентрално се полага в браздата на ралника. При някои видове животни с напредване на възрастта е възможно и хрущялната част на носната преграда да вкостее. Началната част на носовата кухина се нарича предверие. Нагоре и в страни се ограничава от праг на носа, образуван от горния ръб на големия хрущял на крилото.

Характерно за устройството на носната кухина е, че нейната стена по цялото си протежение има твърда костна основа, което я държи винаги широко отворена. Покривът и страничните стени се дават от костите на лицевия череп. Подът се дава изцяло от костното небце, което се образува от части на резцовата, горночелюстната и небцовата кост. Медиалните стени се дават от носната преграда. Назад носната кухина е затворена от ситовидния лабиринт. За граница между нея и черепната кухина служи напречно разположената ситовидна плоча на решетъчната кост. Вътрешната повърхност на носната кухина е обширна. Тя се увеличава значително от наличието на навитите кости.

НОС – функция – околоносни синуси

Околоносните синуси представляват кухини включени между вътрешната и външната костна плоча на някои плоски черепни кости. Тези кухини пряко или непряко са свързани с носната кухина. Лигавицата от носната кухина навлиза между отдалечените плочи и покрива синусите отвътре. Тя е много тънка, изградена от многослоен ресничест епител и е срастнала с периоста. Изпълнени са с въздух и служат за затопляне на въздуха, който преминава през носната кухина. Служи и за увеличаване на повърхността на главата, с което се създават условия за поместването на редица органи, а отвън — за разширяване местата на залавяне на мускулите на главата.

Синусите са чифтни образувания, които показват възрастовивидови и породни  различия. При младите те са с малки размери, като с напредване на възрастта се уголемяват. Степента на развитието им зависи и от други фактори като силата на дъвкателния апарат, големината на корените на зъбите, наличие на рога, развитие на тилния отдел на черепа и други. Наименованието на околоносните синуси се дава от съответните кости. Те биват:

Срещат се и други по-малки синусни кухини. При различните видове са развити в различна степен като някои от тях липсват. При човека са развити само четири от тях

Нос - функция